Forside

Conceptmaking™ er et design- og konsulenthus med speciale i radikal innovation, koncept- og organisationsudvikling.
Vi løser opgaver for både offentlige og private virksomheder.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ledelse i akutmodtagelser

Ledelse i det nye akutsetup
4 regioner, 6 hospitaler og respektive akutafdelinger

 

Projektet ønsker at udnytte den synergi og det udviklingspotentiale, der opstår, når seks akutafdelinger mødes med forskellige erfaringer, forståelser og vidensniveau om en fælles udfordring – nemlig at skabe, lede og drive en akutafdeling. Udviklingsprocessen tager udgangspunkt i lokale og specifikke udfordringer, fortsætter i et tværregionalt samarbejde hospitalerne i mellem – og udmunder i konkrete tiltag til implementering i praksis.

 

Læs mere om projektet HER

Vi har vores hovedaktiviteter i offentlige/private innovationsprocesser inden for sundhedssektoren, hvor vores brugerinddragende tilgang er med til at skabe gode resultater for såvel patienter som ansatte.

 

 

 

Hygiejneadfærdsstøttende systemer

Hygiejneadfærdsstøttende systemer

Hygiejneprojekt: Forsknings- og udviklingssamarbejde
/Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital

 

Vidste du at ca. 10% af alle patienter pådrages infektioner under indlæggelser på landets sygehuse?

Forsknings- og udviklingssamarbejde, med Regionshospital Randers og Aarhus Universitetshospital med afsæt i at afdække udfordringer relateret til hygiejneadfærd på sygehusene. Projektet er et OPI-projekt støttet af Vækstforum.

 

Læs mere om hygiejneprojektet HER

 

Vi afviger signifikant fra andre konsulenthuse ved at fralægge os ekspertrollen og i stedet puste liv til den allerede eksisterende innovationskraft, der lever i enhver organisation.
 
 
 

Radiologisk Udviklingsforløb

Forbedring af svartider på Radiologisk afdeling
/Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus

 

Ambitionen med dette projekt er at nedbringe svartider på radiologiske undersøgelser – gennem optimering af arbejdsgange og med fokus på samarbejde i afdelingen. Dette gøres bedst ved direkte inddragelse af afdelingens medarbejder, som i løbet  af sommeren har deltaget i research-aktiviteter, workshops og arbejdsmøder.

 

Læs mere om projektet HER