Forside

Conceptmaking™ er et tværfagligt design- og konsulenthus med speciale i radikal innovation, koncept- og organisationsudvikling.
Vi løser opgaver for både offentlige og private virksom-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Ledelse i akutmodtagelser

Ledelse i det nye akutsetup
4 regioner, 6 hospitaler og respektive akutafdelinger

 

Projektet ønsker at udnytte den synergi og det udviklingspotentiale, der opstår, når seks akutafdelinger mødes med forskellige erfaringer, forståelser og vidensniveau om en fælles udfordring – nemlig at skabe, lede og drive en akutafdeling. Udviklingsprocessen tager udgangspunkt i lokale og specifikke udfordringer, fortsætter i et tværregionalt samarbejde hospitalerne i mellem – og udmunder i konkrete tiltag til implementering i praksis.

 

Læs mere om projektet HER

heder. Vi har vores hovedaktiviteter i offentlige/private innovationsprocesser inden for sundhedssektoren, hvor vores brugerinddragende tilgang er med til at skabe gode resultater for såvel patienter som ansatte.
 
 
 

Hygiejneadfærdsstøttende systemer

Hygiejneadfærdsstøttende systemer

Hygiejneprojekt: Forsknings- og udviklingssamarbejde
/Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital

 

Vidste du at ca. 10% af alle patienter pådrages infektioner under indlæggelser på landets sygehuse?

Igennem de seneste to år har vi, i et forsknings- og udviklingssamarbejde, med Regionshospital Randers og Aarhus Universitetshospital afdækket udfordringer relateret til hygiejneadfærd på sygehusene. Pt. er vi ved at lægge sidste hånd på det udviklede hygiejnesystem, som i sensommeren skal afprøves på Regionshospital Randers. Projektet er et OPI-projekt støttet af Vækstforum.

 

Læs mere om hygiejneprojektet HER

 

Vi afviger signifikant fra andre konsulenthuse ved at fralægge os ekspertrollen og i stedet puste liv til den allerede eksisterende innovationskraft, der lever i enhver organisation.
 
 
 
 

Radiologisk udviklingsforløb

Radiologisk udviklingsforløb

Radiologisk udviklingsforløb
Forbedring af svartider på Radiologisk afdeling
/Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus
 
Ambitionen med dette projekt er at nedbringe svartider på radiologiske undersøgelser – gennem optimering af arbejdsgange og med fokus på samarbejde i afdelingen. Dette gøres bedst ved direkte inddragelse af afdelingens medarbejder, som i løbet af sommeren deltager i planlagte workshops. Her vil vi i fællesskab bearbejde konkrete indsatsområder, som er afdækket under et målrettet researchforløb dette forår.
 
Læs mere om projektet HER